Доставка

Условия на доставка

  • Метод на доставка – в случай на доставка до желан от клиента обект, се осъществява от фирмен специализиран хладилен автомобил.
  • Сроковете на доставка са съобразени с желания от клиента дата и час.
  • Място на доставка е посоченото от клиента
  • Предаването на стоките е във фирмена кутия на посочено от Вас лице
  • Всяка стока е съпроводена с фактура и сертификат за качество и условия за съхранение на изделието.